Teadusseltside terminoloogiapäev

16.05.2019 Eesti Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu 6, Tallinn)

Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere tervitus
Ettekanded (juhatas Emakeele Seltsi esimees Helle Metslang)

  • Sirli Zupping (HTMi keeleosakond), “Oskuskeelekorraldus – kuidas edasi?”
  • Jakob Kübarsepp, Priit Kulu (Inseneride Liit), “Terminiarendusest inseneriteaduste alal”
  • Toomas Kukk (Looduseuurijate Selts), “Uute eestikeelsete taimenimetuste sünniloost”
  • Tiina Soon (Eesti Keele Instituudi terminoloogiaosakond), “Terminikirje osised – kahe silma vahelt välja”

Teadusseltside ümarlaud “Millist tõuget vajab eesti oskuskeel?” (juhatas Ekilexi arendaja Arvi Tavast). Lisaks ettekandjatele osalevad Andres Kollist (TLÜ Akadeemiline Raamatukogu), Lea Leppik (Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühendus), Reet Hendrikson (Kaitseväe Akadeemia, sõjandusterminoloogia töörühm), Mari Palgi (Eesti Inimesegeneetika Ühing) ja Katre Kasemets (Eesti Keele Instituut).