Vana kirjakeele päev

13.11.2015 Tartu Ülikooli peahoone J. V. Veski nimelises auditooriumis

Vana kirjakeele päevaga tähistati ESi auliikme emeriitdotsent Valve-Liivi Kingisepa 80. sünnipäeva. Üritusel esitleti TÜ kirjastuse väljaandena ilmunud raamatut “Heinrich Stahli tekstide sõnastik”, mis on pühendatud teenekale vana kirjakeele uurijale Valve-Liivi Kingisepale ja mille valmimisel on juubilaril olnud oluline osa.

Jaak Peebo “Valve-Liivi Kingisepp 80”
Marju Lepajõe “Vana kirjakeele uurimine ja teoloogia”
Külli Habicht, Külli Prillop “Heinrich Stahli tekstide sõnastik”
Valve-Liivi Kingisepa lõppsõna