Rahvusvahelisest uurimisprojektist ELDIA (European Language Diversity for All)

6.12.2012 Tallinnas Eesti Keele Instituudi väikeses saalis

Ettekanded:
Helle Metslang “Euroopa keeleline mitmekesisus kõigile” ühendab rahvaid, maid ja teadlasi”
Kadri Koreinik “ELDIA tulemustest Setu- ja Võrumaal”
Kristiina Praakli “Eesti keel Soomes ja Saksamaal – peamised uurimistulemused”