Birute Klaas-Langi 60 aasta juubelile pühendatud kõnekoosolek

18.03.2017 koostöös TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudiga

Riho Grünthal (Helsingi ülikool) “Terra incognita akadeemiline avastusretk”
Johanna Laakso (Viini ülikool) “Birute ja mitmekeelne ajamasin”
Martin Ehala (Helsingi ülikool ja Tartu ülikool) “Birute ja Margaret: kontrastiivne analüüs”
Ann Veismann, Anni Jürine, Karl Pajusalu, Renate Pajusalu, Ilona Tragel (Tartu ülikool) “Eesti taeva tähendused”