Eripedagoogika teemaline kõnekoosolek

27.04.2011 Tallinna Ülikooli peamajas

Anna Maria Ülviste “Ütluse pragmaatilise tähenduse mõistmine toimetulekuõppe III kooliastme õpilastel”
Piret Soodla “Eesti laste pildipõhised narratiivid keelepädevuse näitajana üleminekul lasteaiast kooli”
Mairi Männamaa “Verbaalsete võimete hindamine mõistete äraarvamise testi näitel. Testi kasutamine erinevates kontekstides ja gruppides”

vt Keel ja Kirjandus 2011, nr 12, lk 954-956