Arvamusfestival 09.08.2019

Teaduskeel(ed) – kellele ja kuidas?

TLÜ teaduskeelekeskuse algatusel koostöös Tartu Ülikooli ja Emakeele Seltsiga tuleb Paides arvamusfestivalil “Meie tuleviku” alal arutelu: Kas peame keelerikkust sama vajalikuks kui elurikkust? Kas rahvusvahelisus tähendab inglise ükskeelsust?

Arutelu juhib Toomas Kiho (ajakirja “Akadeemia” peatoimetaja), arutlusringis osalevad Birute Klaas-Lang (Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) professor, Eesti keelenõukogu liige), Jakob Kübarsepp (Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna mehaanika ja tööstustehnika instituudi professor, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik, Eesti Inseneride Liidu liige), Gerhard Lock (Tallinna Ülikooli muusikateaduse lektor, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorant), Helle Metslang (Emakeele Seltsi esimees, Tartu Ülikooli tänapäeva eesti keele professor, Eesti keelenõukogu liige), Peep Nemvalts (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi vanemteadur, TLÜ teaduskeelekeskuse juhataja).

Eesti keele aastal arutleti:

  • milline peaks olema keelte roll Eesti teaduses ja kõrghariduses, et tagades eesti rahva, keele ja kultuuri kestmise läbi aegade edendataks ühtlasi üleilmset teadusmõtet;
  • mil määral näitab hariduse headust keele täpsus ja selgus;
  • kuidas arendada kõrgkoolides teaduskeeleõpet;
  • mida teha, et õppejõude-teadureid valides tunnustataks rohkem eestikeelseid uurimusi, õpikuid ja terminitööd?

Arutelualalt teeb ülekande ERR.