GGG poolsajand

18.12.2015 Tartu Ülikooli peahoones J.V. Veski auditooriumis

I. GGG ja GGGlased tänase pilguga
Jüri Valge “Pool sajandit GGG sünnist”
Mati Erelt “GGG ja eesti keele süntaksi uurimine”
Mati Hint “GGG katkestuste kultuuri ajas”
Tiit-Rein Viitso “Keeleajalugu ja ajalugu”
Haldur Õim “Keel, keelevõime, keelekasutus, suhtlus. Uurimine, kirjeldamine, modelleerimine”
Arvo Krikmann “Sõnaus ja tema sõbrad”
Leo Võhandu “Linzbach, Rätsep ja Wu”
Mare Koit “Netikommentaatorite debatt ja selle automaatse analüüsi võimalused”
Tõnu Tamme, Addi Rull, Leo Võhandu “Eesti põhiseaduse ja Huno Rätsepa raamatu koht eesti kirjandusmaastikul”
Helle Metslang “GGG veebilehe tutvustus”

II. GG ja muud suunad teel homsesse
Karl Pajusalu sissejuhatus
Merilin Miljan “Süntaksi formaalsed uurimismeetodid 21. sajandil”
Martin Aher, Renate Pajusalu “Formaalsemantika hetkeseis”
Külli Prillop “Generatiivsest fonoloogiast optimaalsusteooriani”
Martin Ehala, Kuldar Taveter “Eesti keelekeskkonna agendipõhine modelleerimine”
Arutelu (juhatab Karl Pajusalu)