Mati Hint 75

6.09.2012 Tallinna Ülikooli Tallinna saalis

Krista Kerge “Õigekeelsus eile, täna ja homme”
Martin Ehala “Veel kord eesti morfoloogia olemusest”
Jüri Viikberg “Etno- ja toponüüme murdekeelest: saksa ja saksamaa eesti loodussõnavaras”
Karl Pajusalu, Pire Teras “Ühest edelaläänemeresoome fonoloogilisest ühisuuendusest”