Emakeele Seltsi aastakoosolek

23.03.2012 Tartus ülikooli peahoones J. V. Veski auditooriumis

I. Akadeemiline osa

Helle Metslangi, Karl Pajusalu ja Külli Habichti ettekanne “Küsipartiklite arengust”

II. Ametlik osa

  1. Emakeele Seltsi 92. tegevusaasta (2011) ülevaade. ESi teadussekretär Killu Paldrok
  2. Revisjonikomisjoni aruanne
  3. Emakeele Seltsi juhatuse liikmete arvu otsustamine ja lisaliikme(te) valimine
  4. Keeletoimkonna vanema valimine
  5. Liikmeksoleku küsimusi
  6. Tõstatuvat