VII Eduard Ahrensi konverents
Kuusalu pastoraadis 10. augustil 2020

Kava:

13.00 – 13.15 Avasõnad „Kümme aastat Laurentsiuse seltsi”
Sulev Valdmaa, Laurentsiuse Seltsi esimees
13.15 – 13.40 Tähelepanekuid kirjaviisi muutustest vanadel hauatähistel
Pille Arnek, kirjastuse Avita õppekirjanduse toimetaja ja autor
13.40 – 14.05 Loendamisest vanas kirjakeeles ja murretes
Jüri Viikberg, Eesti Keele Instituudi vanemleksikograaf
14.05 – 14.30 Ärkamisaegsest õppekirjandusest
Marga Lvova, Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi peavarahoidja
14.30 – 15.15 Väike kontsert Maimu Jõgedalt – akordionistilt, kelle
pillimäng viib meid radadele, kuhu tahaks lõpmata pikaks ajaks ilu nautima
jääda.
15.15– 15.45 Lõunapaus
15.45 – 16.10 Eesti keele õpetamisest eesti koolis saja aasta jooksul
Katrin Kalamees-Ruubel, EMTA lektor, Laurentsiuse Selts
16.10 – 16.35 Eesti kirjandusest loobumise programm
Maarja Vaino, Tallinna Kirjanduskeskuse direktor
16.35– 17.00 Kooli pidamisest Ahrensi ajal ja kaasajal
Urve Läänemets, EMTA lektor, Laurentsiuse Selts
17.00 – 17.25 Õpilaste keelekasutusest koolis
Sandra Vilumaa, Loksa Gümnaasiumi vilistlane
17.25 Konverentsi lõpetamine, vaba vestlus

Konverentsi juhib Tõnu Tender, Eesti Keele Instituudi direktor.

18.30 Kontsert „Aberdene 1662” Kuusalu kirikus. Laule Šoti- ja
Inglismaalt esitavad Maria Valdmaa (sopran) ja Mikko Perkola (viola da
gamba, Soome). Kontserdi esiettekanne oli Haapsalu vanamuusika päevadel
2019.

*** Palume teatada osavõtust ja osalejate arvust 3. augustiks 2020
Laurentsiuse Seltsi esimehele Sulev Valdmaale aadressil
valdmaasulev@gmail.com.