Emakeele Seltsi üliõpilaskonverents 2010

24.09.2010

Emakeele Selts tähistas Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverentsiga Tartu Ülikoolis. Oma keeleuurimistöödest rääkisid bakalaureuse- ja magistriõppe tudengid ning 2010. aastal lõpetanud bakalaureused ja magistrid, samuti gümnaasiumiõpilased.

Kava pdf-ina

vt Keel ja Kirjandus 2011, nr 2, lk 148-149