Aktuaalset soome-ugri teemadel

2.05.2012 Eesti Keele Instituudi suures saalis

Nikolay Kuznetsov “Prolatiivi käände semantika komi keeles”
Valentina Semenova “Traditsiooniline maailmapilt ja kujundid mari rahvaastronoomias”
Elena Ryabina “Udmurdi värvileksika kujunemisest”