Ellen Niit 70 ja Külli Habicht 50

29.08.2014 Tartu Ülikooli Veski auditooriumis

Pire Teras “Veel kord saarte aktsendist”
Kristiina Ross “Heinrich Stahli lauluraamatu kiituseks”
Karl Pajusalu “Edela-Eesti eesti keeles ja keeleteaduses”