Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverents

27.09.2019 Tallinna Ülikoolis (S-412)

[PDF] Teesid

Tervitus. ESi juhatuse esimees Helle Metslang

1. plokk 11.05–13.00, juhatab Eveli Makko
[PDF] Kairi Janson (Tartu Ülikool, magistritöö, juhendaja Riina Reinsalu)
“Vaata ja imesta: lünkpealkirjad veebiuudises portaali Elu24 näitel”
[PDF] Kärt Roomäe (Tartu Ülikool, bakalaureusetöö, juhendaja Jane Klavan)
“Kanooniliste ja mitte-kanooniliste küsimuste analüüs ingliskeelses podcast’is”
[PDF] Heike Olmre (Tartu Ülikool, bakalaureusetöö, juhendaja Renate Pajusalu)
“Suuruse mõistestamine kõrgusena sõnade kõrge, suur, kõrgenema, suurenema, kasvama, tõusma, kasv ja tõus kasutuse põhjal”
[PDF] Sille Midt (Tartu Ülikool, bakalaureusetöö, juhendaja Külli Habicht)
“Ajalist algusfaasi väljendavate kaassõnade kujunemine ja kasutus”
[PDF] Katrin Tombak (Tallinna Ülikool, magistritöö, juhendaja Margit Langemets)
“Kakskeelne leksikograafia 21. sajandil: teooria ja praktika eesti-rootsi sõnaraamatu näitel”

“Ood eesti keelele” klippide vaatamine

2. plokk 13.15–14.55, juhatab Katrin Tombak
[PDF] Eda Koppel (Tallinna Ülikool, bakalaureusetöö, juhendaja Annika Hussar)
“Eesnimi 1940.–1950. aastaid kujutavates Eesti mängufilmides”
[PDF] Anna Edela (Tartu Ülikool, bakalaureusetöö, juhendaja Mariko Faster)
“19. sajandi eesnimemuutused Kodavere ja Lüganuse kihelkonna näitel”
[PDF] Andra Annuka (Tartu Ülikool, magistritöö, juhendaja Tiit Hennoste)
“Naer ja naerev hääl eesti suulises suhtluses”
[PDF] Eveli Makko (Tallinna Ülikool, magistritöö, juhendaja Reili Argus)
“Väljamõeldud grammatilise tunnuse omandamine 8aastastel lastel”
[PDF] Pirgita-Maarja Hallas (Tartu Ülikool, magistritöö, juhendaja Mare Kitsnik)
“Mängustatud õppetegevuste mõju üheksanda klassi õpilaste suhtumisele eesti keele kui teise keele tundidesse”