Emakeele Seltsi keelelaager “Üks ilus eestikeelne lause”

20.–22. oktoober 2014