XLVII J. V. Veski päev teemal “Kirjeldame eesti keele struktuuri”

28.06.2014 Tartu Ülikooli Veski auditooriumis

Helle Metslang “Mis teoksil: eesti keele tervikkäsitlused ja akadeemiline grammatika”
Pire Teras ja Eva-Liina Asu-Garcia “Foneetika tervikkäsitlus”
Reet Kasik “Sõnamoodustuse tervikkäsitlus”
Ann Veismann “Värske pilk määrusele”
Annika Kilgi “Morfoloogiakirjelduse valikutest”
Tiit Hennoste ja Andriela Rääbis “Suuline eesti keel. Tervikkäsitluse sisukord”