Sõnakogumisvõistluse lõpetamine

2.06.2008 Tartu ülikoolis

1. veebruarist 15. maini 2008 kestnud sõnakogumisvõistluse lõpuüritusele olid oodatud parimad kogujad ja nende emakeeleõpetajad, aga nende kõrval olid teretulnud teisedki keelehuvilised. Ürituse kavva kuulus TÜ peahoone ekskursioon, eesti keele ja üldkeeleteaduse instituudi tutvustus (vana kirjakeel, foneetika jm) ja pidulik lõuna TÜ vanas kohvikus.

Ettekanded:
Anni Oja “Noorte keele konservatiivsusest Internetis”
Annika Kilgi “Sõnakogumisvõistluse tulemustest”
“Uuemat tehnoloogia sõnavara” – noorema vanuserühma võitja Jaan Erik Kiissel vestleb Annika Kilgiga sellest, kuidas ta keelt kogus
keskmise vanuserühma võitja Katriin Vesik “Vanavanemate keelekasutus Saarte murdes”
vanema vanuserühma võitja Kadi Soop “Noorte hinnanguline sõnavara”
Huno Rätsep “Eesti polüglottidest”

vt Emakeele Seltsi sõnakogumisvõistlusest