Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverents

28.09.2018 Tartu Ülikoolis

Avasõnad. Helle Metslang, Emakeele Seltsi esimees
[PDF] Evelin Kütt (Tartu Ülikool; juh Birute Klaas-Lang)
Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõpe – kuidas eesti keelt õpetades leida ja kasvatada Eesti sõpru?
[PDF] Liis Reile (Tartu Ülikool; juh Birute Klaas-Lang)
Eestis õppivad välisüliõpilased ja eesti keel: hoiakud ja keeleõppimise motivatsioon
[PDF] Kristo Toots (Tallinna Kristiine Gümnaasium, juh Helmi Kelle)
Esimese eestikeelse Piibli mõju eestlusele ja eesti kirjakeelele
[PDF] Annika Pant (Tartu Ülikool; juh Külli Habicht ja Helle Metslang)
Asesõnade keegi, miski, kumbki käändevormide varieerumine eesti kirjakeeles
[PDF] Linda Freienthal (Tartu Ülikool; juh Kristiina Vaik ja Kadri Muischnek)
Pronominaalsete viitealuste analüüs asendussõnade suhtes käsitsi märgendatud korpuses