Mati Erelt 70

10.03.2011 Tartu Ülikooli peahoone 139. auditooriumis

Heli Laanekask “Koidula mitmekeelne lause”
Liina Lindström “Mind huvitab. Ühest kogejalausetüübist eesti keeles”
Helen Plado “Eesti keele rindlauselised tingimuskonstruktsioonid”
Õnnitlemine ja koosviibimine

vt Keel ja Kirjandus 2011, nr 6, lk 470-471