ES-i aastakoosolek

1.04.2016 Ü peahoones J. V. Veski auditooriumis (139)

I. Akadeemiline ettekanne “Kas mõistatused sobivad murdesõnavara allikaks?”. Arvo Krikmann

II. Ametlik osa

  1. Emakeele Seltsi 95. tegevusaasta (2015) ülevaade. ESi teadussekretär Killu Paldrok
  2. Revisjonikomisjoni aruanne. Esitab revisjonikomisjoni liige
  3. Liikmeksoleku küsimusi
  4. Keeletoimkonna vanema korraline valimine
  5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
  6. Emakeele Seltsi ja Eesti Keele Sihtasutuse koostöövõimalustest
  7. Tõstatuvat