XLV J. V. Veski päev “Keelte, murrete ja nimede ringist. Valdek Pall 85”

27.06.2012 Tartu ülikooli J. V. Veski auditooriumis.

Marja Kallasmaa “Valdek Palli jälgedes ja sammuke kõrvale ka”
Urmas Sutrop “Valdek Pall ja eesti keele instituut”
Niina Aasmäe “Valdek Palli töödest mordva keelte alal”
Evar Saar “Viru kohanimede erinevaid tüüpe”
Liina Lindström “TÜ eesti murrete ja sugulaskeelte arhiiv ning murdekorpus uurimisvõimaluste avardajana”
Jüri Viikberg “Murdesõnaraamatust 1922-2012”

Kell 16 asetati lilled akadeemik J. V. Veski kalmule.