Kirjandus Emakeele Seltsis

Kõnekoosolek 17.05.2012 Tartu Ülikooli peahoones

Hasso Krull “Kaks kosmoloogiat ja müütiline aeg”
Lauri Pilter “No on see Peipsi siis isegi Peipsi”
Arne Merilai “Keel ja kirjandus”