Poolsajand Saareste jälgedes

12.05.2014 Tartu Ülikooli Veski auditooriumis

Avasõnad Karl Pajusalult
Valve-Liivi Kingisepp “Mõtteid eesti vanast kirjakeelest Andrus Saareste ja Julius Mägiste kirjavahetuses”
Heili Orav “Sõna seob sõna”
Siim Antso “Keelegeograafiast ja etnodialektoloogiast”

P.S. Tänavusel aastakoosolekul 28.03. andis Raimo Raag seltsile üle Saareste enda kommentaaridega eksemplari mõistelisest sõnaraamatust.