Emakeele Seltsi üliõpilaskonverents

19.09.2014 Tartu Ülikooli Veski auditooriumis

Emakeele Selts tähistas Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverentsiga.
Ettekandega esinesid Minna Kuslap, Gerli Lokk, Elisabeth Israel, Brita Siimon, Kais Allkivi, Olle Sokk, Mirjam Ruutma, Katrin Leppik.

Kava pdf-ina