LII Veski päev “Eesti keele mitu nägu”

27.06.2019 TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudis Jakobi 2

Avasõnad Helle Metslangilt
Tiit Hennoste “Allkeeled. 20 aastat hiljem”
Andriela Rääbis, Tiit Hennoste, Andra Rumm “Jumala värdjas mutt. Negatiivsete emotsioonide väljendamine suulises argisuhtluses”
Kirsi Laanesoo “omggggggggg:D:D:D:D:D. Emotsioonide väljendamisest netikeeles”
Arutelu ja sirutuspaus
Tõnu Tender “Etüüd slängi näost: kriimus koon või klants sihverplaat?”
Peep Nemvalts “Sõnakas või sõnatu eesti teaduskeel?”
Eva Velsker, Mart Velsker “Ilukirjanduse keel ja selle enneolematud võimalused”

Konverentsi järel asetati lilled akadeemik J. V. Veski kalmule.