Krista Kerge 65

3.11.2017

Tallinna Ülikooli rakenduslingvistika professori Krista Kerge 65. sünnipäeva tähistamise kõnekoosoleku ettekanded:

Halliki Põlda “Uurija kriitiline pilk juhendamist kirjeldavatele tekstidele”
Helin Puksand “Eesti kool ja emakeeleõpetus”
Merilin Aruvee “Tekstid põhikoolis: kirjaoskuse sõlmküsimusi”