Riia-Tartu keeleretke lõpukonverents “Kas siis selle maa keel …?”

24.09.2019 Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis

“Avasõna: keeleretk Riiast Tartusse” – Jüri Valge (Emakeele Selts)
“Keel on mõtte ja ilu kodupaik ja luuletaja selle hoidja” – Krista Aru (Tartu Ülikool)
“Keelepoliitika sõlmprobleemid rohujuurest riigini” – Birute Klaas-Lang (Tartu Ülikool)
“Keel, milles me haridusest räägime” – Tiiu Kuurme (Tallinna Ülikool)
“Eesti keel kirjanduse kaudu väärtushinnanguid kujundamas” – Sandra Oksaar (Jaan Poska gümnaasium)
Filmi “Keeleretk Riia-Tartu Kristjan Jaak Petersoni radadel” esmaesitus – Reigo Metsik (Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium) jt Tartu gümnasistid