Eduard Ahrensi konverents

30.03.2015 toimus Teaduste Akadeemia saalis

Tervitused: akadeemik Karl Pajusalu (Emakeele Selts), Urmas Sutrop (Eesti Keele Instituut), Sulev Valdmaa (Laurentsiuse Selts)
Mati Hint “Ahrensi ortograafia on eesti identiteedi oluline koostisosa”
Tartu Ülikooli Naiskoori Tallinna vilistlaskoor esitab eesti autorite loomingut (E. Tubin, V. Tormis, R. Ritsing, V. Reiman)
Heli Laanekask “Ahrensi grammatikast Wiedemanni pilgu läbi”
Toomas Paul “Probleemidest piibli tõlkimisel”
Korraldajad: Laurentsiuse Selts, Emakeele Selts, Eesti Keele Instituut, Tartu Ülikool.