Eesti keel kõrgkoolis: viis aastat eesti keele suulise ja kirjaliku väljenduse õpet Tartu ülikoolis

11.11.2011 Tartu ülikooli ajaloo muuseumi valges saalis

Head ja korrektset eesti keelt peaks valdama iga ülikooli lõpetanu. Et see nii oleks, on Tartu ülikooli kõigis õppekavades aine eesti keele suulise ja kirjaliku väljenduse õpetus. Tänavu sügisel täitus viis aastat kõikidele teaduskondadele mõeldud eesti keele õppe algusest Tartu ülikoolis. Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut ja Emakeele Selts tähistasid sündmust konverentsiga.

KAVA pdf-ina