Kõnekoosolek Jüri Valge 70

26.10.2018 Tartu Ülikooli Veski auditooriumis (p139)

Mati Erelt, Helle Metslang, Karl Pajusalu “Kes see sõidab üle sildade?”
Raili Pool ja Renate Pajusalu “Valgeid noppeid ülikoolist”
Jüri Valge “Emakeele Selts ja Eesti keeleajakirjad”