XLII J. V. Veski päev teemal “Nimi ja tema keel”

27.06.2009

Avasõna HELLE METSLANG
PEETER PäLL Mitmekeelsus Eesti nimedes
EVAR SAAR Paljukeelsus ja silmahakkavad nimeandmispõhimõtted internetiajastu katastrinimedes
MARJE JOALAID Sufiksilised isikunimed läänemeresoome keeltes
LENNE OJAMETS Ees- ja perekonnanimede häälikuline kooskõla
ANNIKA HUSSAR Eestlaste eesnimed 1900. aastal

Konverentsi järel asetati lilled akadeemik J. V. Veski kalmule.

vt Keel ja Kirjandus 2009, nr 12, lk 961-963