Eesti keele omandamisest teise keelena

9.02.2009

ANNA VERSCHIK Retseptiivne mitmekeelsus
RAILI POOL Täis- ja osasihitise kasutamisest suulises ja kirjalikus õppijakeeles
PILLE ESLON Eelistustest käändevormide kasutamisel

vt Keel ja Kirjandus 2009, nr 6, lk 465-466