Emakeele Seltsi üliõpilaskonverents

21.09.2012 Tartu Ülikooli ajaloo instituudis

Avasõnad ja tervitused
I plokk KEELEUURIJA MITU PILKU
II plokk EESTI LAUSE
III plokk KAHE KEELE VAHEL
IV plokk LAPS JA KEEL
Lennart Meri filmi “Veelinnurahvas” vaatamine

Kava pdf-ina