Aastakoosolek 2008

27.03.2008 Tallinnas EKI suures saalis

I. Akadeemiline osa

Prof Karl Pajusalu ettekanne Lähedane liivi keel (vt ettekande slaide)

II. Ametlik osa

  1. Emakeele Seltsi 88. tegevusaasta (2007) – aruande esitab teadussekretär Annika Hussar
  2. Revisjonikomisjoni aruanne – Kullo Vende
  3. Liikmeksoleku küsimused
  4. 2007. aasta liikmemaksu määramine
  5. Keeletoimkonna vanema valimine
  6. Läbirääkimised

 

Traditsioonilise teadusliku ettekande pidas seltsi juhatuse abiesimees Karl Pajusalu, kes rääkis teemal „Lähedane liivi keel“. Esineja andis põhjaliku ülevaate liivi keelele omastest joontest. Ta võttis vaatluse alla liivi häälikulised (sh hilised hääldusmuutused), morfoloogilised, morfosüntaktilised ja sõnavaralised erijooned, tuues eestiga ühise puhul paralleelseid näiteid.
Ettekande järel sai sõna Tiit-Rein Viitso, kes tutvustas liivlaste elu käsitlevat albumit.

Koosoleku ametlikus osas esitas esmalt ES-i teadussekretär Annika Hussar 88. tegevusaasta aruande, mille koosolek kinnitas. Revisjonikomisjoni aruande esitas komisjoni esimees Kullo Vende, kes kokkuvõttena nentis, et ES-i rahaasjad on korras. Koosolek kinnitas aruande.

Tegevliikmeks võeti juhatuse ettepanekul vastu Miina Norvik, Anni Oja, Olga Gerassimenko, Sirli Parm, Riina Kasterpalu, Sirje Hassinen, Marja Vaba ja Kristiina Praakli.

Arutelu käigus otsustati määrata 2008. aasta liikmemaksuks töötajatele 75 krooni ning pensionäridele 25 krooni.

Juhatuse ettepanekul valiti keeletoimkonna vanemana jätkama Peeter Päll.