Emakeele Seltsi aastakoosolek

28.03.2014 Tartu ülikooli peahoones J. V. Veski auditooriumis

I. Akadeemiline ettekanne “Laps, keel ja grammatika ehk mis on eesti keele omandamises erilist”. Reili Argus

II. Ametlik osa

  1. Emakeele Seltsi 94. tegevusaasta (2013) ülevaade. ESi teadussekretär Killu Paldrok
  2. Revisjonikomisjoni aruanne. Revisjonikomisjoni liige Mari-Liis Kalvik
  3. Liikmeksoleku küsimusi
  4. Keeletoimkonna vanema valimine
  5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
  6. Tõstatuvat