Kõnekoosolek sõnamoodustuse teemal

27.02.2013 Tartu Ülikoolis

Reet Kasik “Spontaansest sõnaloomest tekstiprotsessis”
Silvi Vare “Eesti keele sõnaperede koostamise käigust”
Grethe Juhkason “Võru momentaanide ja frekventatiivide struktuurist ja produktiivsusest”