XLIX J. V. Veski päev teemal “Eesti ja liivi keele ajalugu”

27.06.2016 Tartu Ülikooli peahoones Veski auditooriumis (139)

Heli Laanekask “Eesti kirjakeele ajaloo tervikkäsitlusest”
Külli Prillop “Sõnade ja vormide esmaesinemused vanas kirjakeeles”
Tiit-Rein Viitso “Eesti keele häälikuloost sugulaskeelte taustal”
Miina Norvik, Valts Ernštreits “Uus liivi grammatika”
Karl Pajusalu “Eduard Vääri liivi keele ja kultuuri uurijana”

Järgnes Eduard Vääri liivi uurimuste kogumiku “Liivi rahva keel ja meel” esitlus