F. J. Wiedemanni keeleauhinna keelepäev

Väike-Maarjas kolmapäeval, 27.04.2011

Tavapärase ürituse kavva kuulusid keeleauhinna 2011. aasta laureaadi Tiit-Rein Viitso ettekanne “Eesti keeleruumi kujunemine” ja auhinnakandidaadi Valve-Liivi Kingisepa ettekanne “Huvitav eesti vana kirjakeel”.

vt Keel ja Kirjandus 2011, nr 7, lk 553-554