Reet Kasik 70

Kõnekoosolek 5.05.2016

Helle Metslang “Reet Kasik sõnas ja pildis”
Kersti Lepajõe “Reet Kasik tekstide taustal”
Krista Kerge “Märgas, keelekas, kõnekas, igamatu ja teised”