Sõnaraamatute teemaline kõnekoosolek

22.01.2015 Tartu ülikooli J. V. Veski auditooriumis (139)

11.12.2014 Tallinnas Eesti Keele Instituudis

Maria Tuulik, Kristina Koppel “Eesti keele põhisõnavara sõnastiku elektrooniline liides”
Jelena Kallas “Korpusleksikograafia väljavaateid eesti keele kollokatsioonisõnastiku näitel”
Tõnis Nurk “Sõnaraamatute märksõnade tähenduste ühestamisest”