Emakeele Seltsi üliõpilaskonverents

Emakeele Selts tähistas Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverentsiga 23.09.2011 Tallinna Ülikoolis

I plokk KEEL JA AJALUGU
Jekaterina Mištšenko (Tallinna ülikool) “Johannes Aavik keelekorraldajana Rootsis”
Pille Arnek (Tallinna ülikool) “Hauatähiste ja hauakirjade kujunemine Põhja-Eestis”
Maiu Nurka (Tartu ülikool) “Metafoor ja metonüümia kultuurilehe Sirp 1991. ja 2010. aasta filmi- ja teatriartiklites”
Kerli Prass (Tallinna ülikool) “Saama- ja hakkama-tulevik tänapäeva eesti kirjakeeles”

II plokk KEEL JA KOOL
Triinu Laar (Tartu ülikool) “Suhtluspädevuse arendamise võimalusi gümnaasiumi eesti keele ainekava alusel”
Anni Tammemägi (Tartu ülikool) “Eesti koolinoorte keelehoiakud”
Anni Marie Kunder (Tallinna ülikool) “Emakeelne haridus ja kultuur Krimmi ja Kaukaasia eesti asundustes”

KAVA pdf-ina