Emakeele Seltsi kõnekoosolek

29.04.2010 TLÜ-s

Esineb Tartu Ülikooli suulise eesti keele rühm:
Tiit Hennoste “Kokkusulatatud laused. Nende struktuur ja rollid eesti keeles”
Kirsi Laanesoo “Retoorilised küsimused ja pahupidi väited argivestluses”
Krista Strandson “Kas-küsimus õpetaja parandusalgatusena”