Aastakoosolek

24.03.2017 Tallinnas

I. Akadeemiline ettekanne “Millest räägib hääl”. Hille Pajupuu

II. Ametlik osa

  1. Emakeele Seltsi 96. tegevusaasta (2016) ülevaade. ES-i teadussekretär Killu Paldrok
  2. Revisjonikomisjoni aruanne. Esitab revisjonikomisjoni liige
  3. Liikmeksoleku küsimusi (auliikme(te) valimine, liikmekandidaadid, liikmemaksu suurus)
  4. ES-i juhatuse korraline valimine
  5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
  6. Tõstatuvat