Eesti keele kestlikkus avatud maailmas

Kõnekoosolek 14.12.2018 Tartu Ülikooli Veski auditooriumis

Kadri Koreinik “Keelepoliitika ja riik üleilmastumisajastul: Eestist ennekõike”
Anastassia Zabrodskaja “Eesti keele kestlikkus kakskeelsetes peredes mujal ja meil”
[PDF] Martin Ehala “Kool ja kolm kohalikku keelt”
Birute Klaas-Lang “Eesti keele kestlikkus kõrghariduses – kas keti kõige nõrgem lüli?”