Akadeemik Haldur Õim 70

26.01.2012 Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi valges saalis Toomel

Renate Pajusalu “Haldur Õim – ikka tähendust püüdes”
Tiit Hennoste “Tantsud tähtedega. Prominentide kategoriseerimine netikommentaarides”
Urmas Sutrop “Värvinimede semantikast”
Ilona Tragel, Ann Veismann “Kas elamisel, mõtlemisel ja olemisel on suund?”
Heili Orav, Neeme Kahusk, Kadri Vare “Järeldusi professori liikumisest keeleteaduses”

Tervitused