STUF teemanumbri tutvustus

4.11.2009

Ajakirja Language Typology and Universals (STUF) teemanumbri “Estonian in typological perspective” (2009, 1/2) esitlus. Numbri toimetaja on Helle Metslang, artiklite autorid Reili Argus, Martin Ehala, Mati Erelt, Petar Kehayov, Helle Metslang, Karl Pajusalu, Renate Pajusalu, Reeli Torn-Leesik.
Veebiaadress on http://www.atypon-link.com/AV/toc/stuf/62/1-2

Helle Metslang “Lühiülevaade teemanumbrist”
Martin Ehala “Lingvistilised strateegiad ja markeeritus eesti morfoloogias”
Reili Argus “Eesti keele omandamine – mõned tüpoloogiliselt relevantsed jooned”
Petar Kehayov “Tabuintensiivistajad kui polaarüksused eesti keele näitel”