J. V. Veski LI päev teemal “Kuidas elad, eesti keel?”

27.06.2018 Tartu Ülikooli peahoones Veski auditooriumis

Avasõnad Helle Metslangilt
[PDF] Kadri Vider “Eesti keeletehnoloogia: kellele ja milleks”
Tiina Soon “Terminoloogia terviseseisund”
Mart Rannut “Narva keel ja meel”
Birute Klaas-Lang ja Helle Metslang “Kõrghariduse rahvusvahelistumine ja oma keel: Eesti muu Euroopa peeglis”
Ilmar Tomusk “Eesti keel all vasakus nurgas”
Tõnu Tender “Maine asi. Eesti keele maine ja selle kujundamine”