Eduard Ahrensi V konverents

10.08.2019 Kuusalu pastoraadis

  • Ulvi Meier (Kuusalu) “Kuusalulaste ja soomlaste suhetest läbi aegade Kolga muuseumi pilgu läbi”
  • Sulev Valdmaa (Kuusalu) “Eduard Ahrens. Mis andmeid on leida tema elust?”
  • Hannu Remes (Kajaani) “Eduard Ahrensi grammatika ja soomlased”
  • 15.30–16.30 SÖÖGI- JA SUHTLUSPAUS (võimalus käia Kuusalu kalmistul E. Ahrensi haual)
  • Jüri Valge (Tartu) “Lauri Kettunen ja Emakeele Selts”
  • Auli Hakulinen (Helsingi) “Eesti keele grammatika 1993 – Iso suomen kielioppi 2004 – Eesti keele varamu 2017: kogemusi ja mälestusi grammatikatööst traditsiooni ja innovatiivsuse vahel”
  • Vaba mõttevahetus; konverentsi lõpp orienteeruvalt kell 18.

Kell 18.00 lauritsapäeva jumalateenistus Kuusalu kirikus
Kell 19.00 XXXIII rahvusvahelise orelifestivali lõppkontsert Kuusalu kirikus

Konverentsi korraldasid Laurentsiuse Selts, Emakeele Selts ja Kuusalu vallavalitsus.