Keelelised elulood ja suhtlusvõrgustikud

10.04.2008 Tartu Ülikooli peahoone auditooriumis 139

ANNA VERSCHIK Keeleliste elulugude teooriast ja uurimisvõimalustest (vt ettekande slaide)
KRISTIINA PRAAKLI Võrgustikuanalüüs ja selle rakendamine keeleteaduses
MARI METS Suhtlusvõrgustikest kahes Ida-Võrumaa külas

vt Keel ja Kirjandus 2008, nr 10, lk 833-835