Kuidas keel kõlab?

Kõnekoosolek 8.05.2013 Tallinnas Eesti Keele Instituudis

Einar Meister “Uusi suundi artikulatoorses foneetikas – 44 aastat hiljem”
Lya Meister “Korpuspõhine eesti keele häälduse uurimine”
Einar Kraut “Eluskõne ja keelenorm ringhäälingu kohtamisplatsil”